Bizi Hemen Arayın
Hemen Ara
Co To Jest Kosher?

Co To Jest Kosher?

Czym jest certyfikat koszerności?
Koszerność w religii żydowskiej 


Żydowskie koszerne przepisy żywieniowe, dzielą produkty żywnościowe na produkty dozwolone do spożycia „koszerne” i niedozwolone do spożycia „nie koszerne”. W kraju pojęcie „koszer” używane jest jako synonim dla „bez zarzutu“ albo „niebudzący zastrzeżeń”. Zasadniczy dla koszerności jest:

* podział na dozwolone i nie dozwolone zwierzęta
* podział na mięsne, mleczne i neutralne bez mięsa lub przetworów mlecznych
* właściwe wytyczne do produkcji żywności
* zakaz spożywania krwi
Zasadniczo zabrania się
* jednoczesnego przygotowywania i jedzenia mięsnych i mlecznych produktów
* przetwory mięsne spożywać z mięsem i mlekiem
Zasadniczo muszą
* Kubki i naczynia, które zawierają mięsne i mleczne substancje być optycznie od siebie oddalone
* Mleczne i mięsne posiłki należy spożywać w odstępie czasu

Szczególnie u Żydów ortodoksyjnych te reguły określające rodzaje produktów dozwolonych do spożywania są ściśle przestrzegane.

Jako nie koszerne uważa się produkty, które nie odpowiadają podanemu stopniu czystości.  Do tego zalicza się między innymi mleko, ser, ze zwierzęcego tłuszczu/laboratorium, produkty spożywcze, które zawierają mięso lub małe ilości dodatków mięsnych, składniki pochodzące od owadów i alkoholu pozyskiwanego z winogron. Życie według zasad koszernych jest czymś więcej niż ograniczeniem spożywania produktów. 
Życie według zasad koszernych wykracza poza zasady żywieniowe jest czymś więcej niż ograniczeniem spożywania produktów. 

Bardzo ważne są wszystkie sprawy, które zostały wyprodukowane zgodnie z religijnym prawem „Halacha”.

Za takie uważane są wszystkie wyroby, które zgodne z prawem Halacha uznawane są jako koszerne.

Osobą koszerną określamy osobę, które prowadzi życie w zgodzie z żydowską naukę religijną.

Koszerność gwarancją bezpieczeństwa artykułów spożywczych
Wyróżnienie artykułów znakiem koszernym zyskuje nawet bez znaczenia religijnego na wartości. Coraz więcej niekoniecznie ściśle religijnych lub nie religijnych osób preferuje koszerne ze względu na ich szczególną czystość dla ciała. Produkty koszerne nadają się również przy tolerancji na laktozę i odżywianiu do 100% wolnych od zwierzęcych dodatków.

Przepisy dotyczące potraw i wyżywienia certyfikat koszerności
Żydowskie koszerne zasady odżywiania 

Nawet jeżeli przepisy żywieniowe nie są dzisiaj już tak ściśle przestrzegane przez wszystkich Żydów, to są one charakterystyczne.

Koszerność definiuje zarówno artykuły spożywcze, które uznawane są za koszerne, jak również ich wytyczne do produkcji. Dlatego aby uzyskać certyfikat koszerności bada się ich skład i zawartość żywności i substytutów żywności, ale również miejsca produkcji i przechowywania.

Ważne jest zapewnienie ścisłego oddzielenia produktów koszernych od niekoszernych podczas całego procesu produkcji.

Artykuły spożywcze nie koszerne takie jak substancje zwierzęce nie koszernych zwierząt takie jak żelatyna lub łój są zasadniczo zabronione.

Dodatkowo zabronione jest jednoczesne spożywanie mięsnych i mlecznych produktów. 

Koszerne
* Mięso wołowe, koźle, baranina
* Drób takie jak kogut, gęś, kaczka, kurczak
* Ryby z pletwami i widocznymi łuskami takie jak tuńczyk i łosoś
* Jajka z drobiu koszernego
* Mleko ze zwierząt koszernych takich jak krowa, owca, koza,
* Wyroby roślinne

Nie koszerne „treife“
* krew/produkty z krwi
* mięso/produkty mięsne z wieprzowiny, wołowe, królika, dzika, ptaków drapieżnych
* Owoce morza takie jak homar, langusta, muszle
* Ślimaki, owady

Specyfika 
Podczas święta paschy obowiązują specjalne przepisy żywieniowe. Podczas tego tygodniowego święta zabrania się spożywania lub posiadania zbóż, dlatego podczas tego święta zabronione są zboża, albo rośliny strączkowe. Dodatkowo naczynia i przybory kuchenne muszą być „ukoszernione“, więc czyste od dotyku ze zbożem. Święto rodzinne zaczyna się według kalendarza żydowskiego w wigilię 15 Nisan. 

Z reguły odbywa się od marca do kwietnia.

Wino, Mleko, Ser 
Żydzi ortodoksyjni mogą pić tylko koszerne wino. Wina koszerne i soki nie mogą zawierać żelatyny. Ponieważ mleko rzadko się miesza z mlekiem klaczy, dlatego certyfikat koszerności ma tylko dla ultra ortodoksyjnych Żydów znaczenie. Ser wyprodukowany z mikrobiologicznej podpuszczki jest nieszkodliwy. 

FAQ
Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi, które są często zadawane na temat certyfikatu koszerności:

1) Czy obecność kontrolera koszerności jest niezbędna w całym procesie produkcyjnym?
Nie! Po stwierdzeniu, że wszystkie składniki produktu są koszerne, zwykle wystarczy, że kontroler regularnie odwiedza miejsce produkcji.

2) W jakich przypadkach konieczna jest kontrola w pełnym wymiarze godzin?
Jeśli twój produkt jest produkowany w tym samym zakładzie produkcyjnym, co produkt niekoszerny, wymagana jest pełna kontrola. Tylko w ten sposób możemy wykluczyć możliwość kontaktu produktów koszernych i niekoszernych.

3) Czy musimy kupić nowe maszyny, żeby produkować koszernie?
Nie! Zwykle nie stanowi to dużego wysiłku, żeby sterylizować swoje maszyny do produkcji koszernej. Jednak ponieważ każda produkcja jest inna, inspektor koszerny musi zorientować się w sytuacji na miejscu.

4) Czy kontrola koszerna wymaga w celu uzyskania certyfikatu zatrzymania produkcji?
Zatrzymanie produkcji może być wymagane na maksymalnie 24 godziny. W takich przypadkach staramy się przeprowadzić kontrolę w jeden weekend. W przypadku czyszczenia taśmy uzgadniamy wcześniej termin z kierownictwem produkcji, po to aby łańcuch produkcyjny nie musiał być niepotrzebnie przerywany.

5) Czy muszę zmienić receptę/skład mojego produktu?
To zależy od tego, czy produkt zawiera obecnie składniki niekoszerne. Zwykle zawsze istnieje wiele alternatyw do wyboru, które posiadają już certyfikat koszerności. Chętnie Państwu doradzimy!

6) Czy te koszerne alternatywne surowce są droższe od niekoszernych składników?
Zwykle nie. Obecnie wiele surowców jest produkowanych w Europie i mają certyfikat koszerności.

Chętnie Państwu doradzimy!

SEO Yönetimi