Bizi Hemen Arayın
Hemen Ara
Nasi Rabini

Nasi Rabini

Rabin Dr. Israel Meir Levinger

Rabin Dr. Israel Meir Levinger (urodził się w 20 grudnia, 1933 roku) jest rabinem, weterynarzem i zoologiem, znawcą koszerności i uboju, byłym rabinem wspólnoty ortodoksyjnej w Bazylei w Szwajcarii.

Urodzony w Jeruzalem w 1933 roku w rodzinie Dr. Eliezer i Tirza Levinger, którzy wyemigrowali do Israela z Monachium krótko przed jego narodzeniem. Rodzina osiedliła się w Jeruzalem i mieszkała na granicy dzielnic Rehavia i Shaarei Hesed.

W młodym wieku Rabin Levinger studiował w szkole Horev w Jerusalem, a później we wsi 
Kfar Haroeh i Beer Yaakov Yeshiva.

W roku 1950 wstąpił do pierwszej religijnej grupy Shalhevet, która założyła Kibbutz Sha'alvim.

W połowie lat 1950 rabin Levinger udał się do Szwajcarii, aby studiować weterynarię na uniwersytecie w Zurichu. W tym samym czasie zajął się praktykami wychowawczymi z miejscową młodzieżą żydowską. 

W 1960 roku opublikował swoją pierwszą książkę “Przewodnik o prawach zajmowania obciążonej nieruchomości”. Książka zawierała ilustracje wizualne dotyczące wykładni prawa mojżeszowego. To był nowy i bezprecedensowy fenomen w literaturze dotyczącej tory. Od tej pory wykorzystywano obrazki do ilustracji w wielu książkach tory i dzisiaj służą one celom dydaktycznym oraz wyjaśnianiu różnych tematów np. na temat uboju i praw Kiddush HaChodesh. Jego książka “Przewodnik o prawie zajmowania obciążonej nieruchomości” doczekała się wielu wydań.

Jego pobyt w Szwajcarii, gdzie ubój w sposób żydowski został zabroniony z końcem 19-tego wieku, sprowokował rabina Dr. Levingera do zajęcia się kwestią moralności dokonywania uboju w sposób żydowski, a następnie opublikowania książki wyjaśniającej naukowe aspekty uboju i aspektów związanych z kwestiami moralnymi. Na początku książki były pisane po angielsku i niemiecku i służyły jako główne narzędzie propagandowe przeciwko wnioskowaniu europejskich stowarzyszeń zajmujących się ochroną zwierząt, w celu zakazania uboju na żydowski sposób. Później jedna z książek została przetłumaczona na hebrajski.

Po ukończeniu studiów weterynarii Rabin Levinger wrócił do Izraela i pracował w służbach weterynaryjnych na północy Izraela i nauczał w departamencie zoologii na uniwersytecie Bar-Ilan. Następnie ukończył doktorat na hebrajskim uniwersytecie w Jeruzalem, w którym zajął się badaniem systemu nerwowego. 

W 1964 r. Rabin dr Levinger założył Instytut Nauk o Skarbach na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Bar-Ilan we współpracy z Instytutem Rolnictwa według zasad Tory i opublikował swoją książkę "koszerne jedzenie ze zwierząt", która koordynuje wszystkie zagadnienia Kashrut zwierząt. Bar-Ilan był dyrektorem Instytutu Naukowo-Technologicznego w Halach w Jerozolimie i był odpowiedzialny za publikowanie pierwszych książek na temat instytutu.

Rabin Dr. Levinger jest uważany za eksperta w dziedzinie zoologii i aspektów prawa mojżeszowego, a także bada tożsamość i legitymację rożnych zwierząt, które pojawiają się w biblii i jest także ekspertem w zakresie identyfikacji siedmiu czystych zwierząt wymienionych w Parashat Re "eh w księdze powtórzonego prawa. Światowej sławy ryba koszerna. W 1994 roku w okresie swojego rabinatu w Bazylei, rabin Levinger opublikował książkę "Maor for Tractate Chulin, Bechorot and Shechitat Kodshim".
W latach 1976-1979 był rabinem w Kolonii w Niemczech. We wczesnych latach 80. został mianowany rabinem gminy żydowskiej w Bazylei (IGB), gdzie służył przez dwadzieścia dwa lata. Był członkiem Stałego Komitetu Europejskiej Wspólnoty Rabinackiej i przewodniczącym Komitetu organizacji Kashrut.

W Szwajcarii założył także znany system Kashrut "Kashrut z Bazylei", później przemianowany na "Maor HaKashrut", który obecnie odpowiada za około 200 fabryk w Europie i na świecie.

Rabin Levinger jest obecnie uważany za jednego z największych autorytetów we wszystkich sprawach związanych z koszernością.

Rabin Ezra Levinger

Rabin Ezra Levinger (urodzony w sierpniu 1963 roku) przyszedł na świat w Tiberias Israelu w rodzinie Rabina Yisrael Meir i Devorahy Levinger. W swojej młodości, studiował talmud i torę w Bnei Brak, gdzie uczęszczał do szkoły średniej w Manchester, Anglii i do liceum w Yeshivat HaYeshuv HaChadash w Tel Avivie.

Po ukończeniu liceum, udał się na studia w Kol Torah Yeshiva w Jerusalem i Or Yisrael w Petah Tikva. Po ślubie kontynuował swoje święcenia w Mir Yeshiva w Jerusalem. Został wyświęcony przez rabinów Izraela, a następnie zajął się nauczaniem. Po kilku latach nauczania oraz zarządzania szkołą podstawową w Jeruzalem, Rabin Levinger zajął się badaniami nad zasadami koszerności w praktyce. 

Od 2004 roku Rabin Levinger pełnił funkcję nadzorcy w imieniu koszernej organizacji swego ojca „"Kashrut of Basel"”. Po kilku latach został mianowany starszym przełożonym w organizacji koszernej. W ostatnich latach zarządzał dużą organizacją koszerną. Jest również rabinem popularnej firmy suplementów żywieniowych "Altman" w Izraelu.

SEO Yönetimi